Epilepsi kan orsaka ögoninflammation

Forskare på Lunds universitet har med hjälp av råttor upptäckt och kunnat bevisa ett samband mellan epileptiska anfall och ögoninflammationer.

(Ett nytt fönster öppnas)

Epilepsi kan orsaka ögoninflammation

Epilepsi kan skada synen

Man har länge vetat att en del epileptiska mediciner kan påverka synen, men nu kommer ny forskning om att epilepsin i sig kan orsaka skador och inflammationer i ögat. Det är forskare vid Lunds universitet som med hjälp av råttor med tinninglobsepilepsi (som är den vanligaste typen av epilepsi) kunnat visa att råttorna fått en inflammation i ögonen efter sina epileptiska anfall.Kliniska studier påvisar synpåverkan

Christine Ekdahl Clementson, som är docent vid Epilepsicentrum och Klinisk neurofysiologi säger att om även de kliniska studierna påvisar synpåverkan efter de epileptiska anfallen, så bör man överväga att införa synundersökning som en del av vårdprogrammet för personer som lider av epilepsi.

– Vi har i studien dessutom kunnat utesluta en genetisk påverkan, vilket talar för att alla patienter med epilepsi kan vara i riskzonen för att utveckla en inflammation i ögonen.

Inflammationsteorier

Inflammationen tar sig från hjärnan till ögonen, och hur detta skulle gå till har man två teorier om. Antingen går den raka vägen från hjärnans nervceller direkt till ögat, eller så går inflammationen genom blodet.

Just nu pågår en patientstudie med 20 patienter med diagnosen tinninglobsepilepsi, där teorierna ska undersökas.

– Det fynd vi nu gjort öppnar för forskning om inflammation i ögonen och dess användning vid både diagnostik, prognos och behandlingsbedömning hos patienter med epilepsi.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: Journal of Neuroinflammation

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *