Ögoninflammation hos barn

Hos barn är virus den främsta orsaken till ögoninflammation och ofta förekommer inflammationen tillsammans med en vanlig förkylning.

(Ett nytt fönster öppnas)

ögoninflammation barn bebis

Nästan alla barn smittas

De flesta barn får någon gång under sin uppväxt ögoninflammation. Smittan kan komma både med virus och bakterier. Ofta kommer ögoninflammationen i samband med en förkylning, men kan också uppstå utan andra symtom. Det första tecknet på ögoninflammation hos barn kan vara att ett öga klibbat ihop under natten. Ögat blir rött och irriterat och barnet har svårt för att inte klia sig med fingrarna. Inom någon dag blir också det andra ögat rött, irriterat och kladdigt.

Varet som gör ögat kladdigt kan lätt torkas bort med ljummet vatten eller sköljas med koksaltlösning. Använd ett papper att torka med som slängs direkt för att inte sprida smittan vidare. Barnet ska också ha egen handduk som byts varje dag.Virus smittar lätt

En ögoninflammation orsakad av virus är mycket smittsam. Smittan sprids både genom direktkontakt och genom luften. Ögoninflammation orsakad av virus smittar när den drabbade nyser eller hostar och virus sprids runt i rummet. Luftburen smitta är svår att skydda sig emot men att tvätta händerna ofta med tvål och vatten begränsar åtminstone smittspridningen mellan allt man tar på.

Barns ögoninflammation kan bero på allergier

Om inflammationen kommer i båda ögonen samtidigt kan man misstänka att barnet är allergiskt mot något i omgivningen till exempel pollen, djur eller mögel. Rodnaden är i allmänhet mindre än vid annan ögoninflammation. Tårvätskan i ögat är klar, till skillnad mot bakterieorsakad infektion som ger gulaktig, kladdig vätska.

Kan mitt barn gå till förskolan med ögoninflammation?

Nej, inte om ögonen också är variga och kladdiga. Så länge ögonen är kladdiga pågår en ögoninflammation och då är smittorisken hög och barnet ska stanna hemma. Ofta är barnet som vanligt i övrigt vilket gör att man kanske tycker att barnet borde vara på förskolan. Irritationen i ögat, eller ögonen, gör att barnen gärna kliar sig med händerna i ögonen. Därefter sprids viruset eller bakterierna till allt barnet tar på.

Om ögonen bara är röda och barnet i övrigt mår bra så kan barnet delta i aktiviteterna på förskolan som vanligt.

Det nyfödda barnet

Riktigt små barns ögon kan normalt vara lite kletiga och variga. Det beror på att tårarna inte kan rinna ner fritt i ögat än och skölja bort till exempel bakterier. Ett nyfött barn har trängre tårkanaler än äldre barn. Det gör att gulaktigt sekret kan förekomma i ögat utan att det har någon inflammation. Om barnet har besvärande mycket sekret tvättar man enkelt bort detta med ljummet vatten.

Om ögoninfektionen förvärras, ögonen blir svullna, ska man ta kontakt med vården för att kontrollera om den orsakats av klamydia eller gonokocker, och få lämplig behandling snabbt.

Ögoninflammation på grund av klamydia och gonokocker, kräver läkarvård

Klamydiabakterier kan orsaka ögoninfektion hos det nyfödda barnet. Vid födseln kan bakterier från mamman föras över till barnet och orsaka en kraftig inflammation som gör att ögonen blir röda, blir svullna och får en knottrig rodnad. Just svullnaden gör att man kan misstänka ögoninfektion orsakad av klamydia eller gonokockinfektion.

Nyfödda barn som fått ögoninfektion orsakad av klamydiabakterie från modern kan erbjudas antibiotika i flytande form. När antibiotika används som behandling är det viktigt att fullfölja hela kuren så att bakterien inte utvecklar resistens mot antibiotikan. Enligt 1177 bör medicinen/antibiotikan användas minst två dagar efter det att barnets symtom försvunnit, i annat fall kan besvären återkomma.

Gonorré kan ge barnet skador

Ett barn kan bli smittat vid förlossningen om modern har gonorré och få en så kallad gonokockinfektion. Ögonen blir mycket variga och svullna och symtomen uppstår inom några dagar efter förlossningen. Barnets öga/ögon kan ta skada om inte behandling sätts in snabbt. Ofta ordinerar man bensylpenicillin intravenöst, det vill säga direkt i blodet, och antibiotika i form av ögondroppar.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Elisabeth Johansson
Källor: 1177.se, Infektionsguiden.se, Doktorn.com

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *