Behandling av ögoninflammation

Ögoninflammation behandlas olika beroende om inflammationen orsakats av virus, bakterier eller allergi. Mot bakterier fungerar antibiotika, men inte mot virus.

(Ett nytt fönster öppnas)

ögondroppar ögoninflammation

När ögoninflammationen behöver behandlas

Vanligtvis behöver inte ögoninflammationer behandlas. De går nästan alltid över inom en vecka både för barn och vuxna. Ögats eget sätt att behandla främmande ämnen i ögat med sina vita blodkroppar är ofta tillräckligt effektivt. Om hornhinnan också drabbats av inflammationen kan inflammationsdämpande läkemedel behövas.Ögondroppar

Ljuskänslighet kan behandlas med receptbelagt läkemedel som minskar ljusinsläppet i ögat. Även ögondroppar kan lindra besvären och dessa finns att köpa receptfritt på apotek.

Tabletter och ögondroppar mot allergi

Ligger en allergi bakom symtom som röda ögon finns receptfria tabletter och ögondroppar mot allergi att köpa på apotek. Samtidigt ska det som utlöst den allergiska reaktionen undvikas.

Tårersättning

Torra ögon kan avhjälpas med ett tårersättningsmedel. Det är ögondroppar som droppas i ögat och finns receptfritt på apotek.

Läkarbehandling kan behövas vid bakterieinflammation

Om inflammationen i ögat inte gått över efter en vecka, och ögat fortfarande är varigt, kan inflammationen vara orsakad av en bakterie som kan behöva behandlas med antibiotika. Läkare avgör om och när en behandling med antibiotika behöver sättas in. Antibiotika ordineras i form av ögondroppar eller salva. Ögondroppar är att föredra eftersom salva kan grumla synen. Salvan kan dock vara bättre att använda inför natten eftersom den verkar längre än dropparna.

Läkaren kan behöva göra en bakterieodling
Vilken bakterie som är orsaken till besvären avgör vilken medicinering som ska sättas in. För att kunna se vilken bakterie som ska slås ut behöver läkaren ibland göra en så kallad odling.

Antibiotika mot bakterier

Vid behandling av svår ögoninflammation används oftast kloramfenikol eller chloromycetin under fem dagar. Antibiotikan hindrar bakterierna från att växa och läkemedlet ger snabb effekt.

Det är dock viktigt att inte avsluta medicineringen när symtomen försvunnit utan fortsätta hela behandlingen, ofta två dagar efter symtomfrihet. Avbryts behandlingen för tidigt så kan besvären återkomma och man får börja om behandlingen från början. Risken ökar också för att antibiotikan blir resistent, verkningslös.

Antibiotika fungerar inte mot virus

Om infektionen däremot orsakats av virus ska den inte behandlas med antibiotika eftersom det är verkningslöst. Infektionen ger till slut med sig och läker ut av sig själv. Är infektionen svår så kan det hjälpa med ett antiinflammatoriskt medel men det kan bara dämpa symtomen och inflammationen, men inte bota den.

Om man misstänker att ögoninflammationen kan ha samband med att man samtidigt har en klamydiainfektion ska man ta kontakt med vården för att få rätt hjälp.

Långvarig ögoninflammation på ena ögat

Om ögoninflammationen är långvarig och bara drabbat ett öga kan det behöva tas prov från tårvätskan för att ta reda på vad som orsakat inflammationen och erbjuda rätt behandling. Både allergier, bakterier och virus brukar orsaka ögoninflammation på båda ögonen så om endast ett öga är drabbat är det troligt att det finns ett annat skäl till inflammationen.

Om du fått ett skräp eller någon frätande vätska i ett öga som orsakar sveda och som du inte kan få bort genom att skölja med vatten, då bör du söka vård.

Ögoninflammation vid bältros

Bältros orsakas av ett herpesvirus och detta kan också ge upphov till en ögoninflammation. Vanligtvis läker infektionen ut av sig själv men om behandling måste sättas in är det viktigt att läkaren känner till de bakomliggande orsakerna till den.

Ögoninflammation orsakad av allergi är oftast lätt att behandla

Det finns flera olika sorters ögondroppar som kan användas för att lindra besvär som rodnad och klåda. Ögondropparna fungerar genom att 1-2 droppar droppas i båda ögonen fyra gånger per dygn (två gånger för barn) och preparatet hindrar det som ger dig din allergi från att påverka ögat. Även svullnad och tårflöde minskas med rätt behandling.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Elisabeth Johansson
Källor: Sankterik.se, 1177.se, Infektionsguiden.se

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *